Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied

ANBI gegevens SNG

Naam: Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Fiscaal nummer: 8177.62.292
Postadres: Postbus 84, 3220 AB Hellevoetsluis
Doelstelling: Het aanleggen, beheren en in stand houden van een optimale ecologische verbinding tussen het Graswegbos, het Kooisteebos en de wetering aan de rand van Hellevoetsluis. Het bevorderen, beschermen en in stand houden van flora en fauna in de ruimste zin.
Beleidsplan: SNG zal de uitgaven voor de ontwikkeling en het kleinschalig onderhoud van gebieden grotendeels bekostigen uit giften van particulieren, bedrijven, instellingen en subsidies.
Bestuurders: D.Ras (voorzitter), C.Langezaal (Penningmeester)
Beloningsbeleid: Geen beloningen

Wilt u ook een donatie doen aan de stichting?

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer:
NL 23 RABO 0131994727 ten name van Stichting Natuurlijk Grasweggebied te Hellevoetsluis.