Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied

Ondanks de veranderende economische tijden heeft de gemeente Hellevoetsluis zijn zinnen gezet op de ontwikkeling van 96 ha. nieuw bedrijventerrein Kickersbloem 3. SNG is gesprekspartner bij de gemeente en de projectontwikkelaar Kickersvoet BV.

Stichting Natuurlijk Grasweggebied (SNG) zet zich in voor het realiseren van een ecologische verbindingszone langs de randen van het bedrijventerrein naar de Provinciaal Ecologische Verbindingszone "de Zuidelijke Wetering", zodat de natuur zo min mogelijk te lijden heeft van deze ontwikkeling. Natuurlijk ziet SNG het liefst dat de aanleg van Kickersbloem 3 helemaal geen doorgang heeft.

In januari 2014 is SNG met de gemeente overeengekomen een groenstrook als verbindingszone aan te planten achter de Gebu. Een toezegging welke al in 1997 is gedaan, maar nooit door de gemeente nagekomen. SNG neemt de kosten voor de aankoop en aanplant van het groen voor haar rekening. Marcel Schildwacht is als adviseur voor de gemeente benaderd voor inrichtingsadvies.