In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis is in 2005 het rapport "Ecologische verbinding Graswegbos" verschenen over de mogelijke invulling van het gebied tussen het Graswegbos en het Kooisteebos. SNG heeft ook haar visie kenbaar gemaakt en heeft hierbij de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een zo maximaal mogelijk ecologisch natuurgebied.  Dit betekent een betere leefomgeving voor planten en dieren.

De plannen van SNG zijn destijds positief ontvangen door de gemeente Hellevoetsluis. Het Waterschap Hollandse Delta heeft budget beschikbaar gesteld voor het afgraven van 80.000m3 grond voor waterberging en het onderhoud van deze waterberging. 80.000m3 is maar liefst 4.000 vrachtwagens vol! Het Zuid-Hollands Landschap heeft via erfpacht van 25 jaar de continuďteit gewaarborgd. Door middel van o.a. subsidie van de provincie Zuid-Holland en sponsoring heeft SNG het natuurgebied ingericht.

In ‘Natuurlijk verbonden' leest u hoe dit nieuwe natuurgebied
in Hellevoetsluis tot stand gekomen is.

Stichting Natuurlijk Grasweggebied (SNG) richt zich op het
ontwikkelen van ecologische verbindingszones.
Met name in het Buitengebied van Hellevoetsluis tussen het
Kooisteebos en de Zuidelijke Wetering (Provinciaal Ecologische
Verbindingszone ofwel PEHS).Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied