Stichting Natuurlijk Grasweggebied

Stichting Natuurlijk Grasweggebied (SNG) richt zich op het ontwikkelen van ecologische verbindingszones. Met name in het Buitengebied van Hellevoetsluis tussen het Kooisteebos en de Zuidelijke Wetering.

Het gebied dat SNG in samenwerking met andere partijen heeft ontwikkeld, ligt tussen het bestaande natuurgebied plaatselijk bekend als het Graswegbos en het Kooisteebos aan de Grasweg in Hellevoetsluis. Het gebied bedraagt ongeveer 7 ha. Water, moeras, grasland en bos vormen nu een leefgebied voor vele dier- en plantensoorten.

Het aangelegde Natuurlijk Grasweggebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

SNG zet zich ook in voor de aanleg van een verdere ecologische verbinding langs het geplande bedrijventerrein Kickersbloem 3 naar de Zuidelijke Wetering. Met de mogelijke uitbreiding van 96 hectare bedrijventerrein Kickersbloem wordt het polderlandschap steeds kleiner en ontstaan verschillende groene (natuur)gebieden die niet meer met elkaar in verbinding staan. Dit komt de flora en fauna van die gebieden niet ten goede.

Door middel van een natuurlijke inpassing van het bedrijventerrein is een verbindingszone mogelijk tussen het Natuurlijk Grasweggebied, Graswegbos via de Ravensweg naar de Zuidelijke Wetering. Toezeggingen zijn er al jaren, nu de invulling nog!!!


Foto: Ditta den Hooglander