Contactgegevens:

Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Postbus 84
3220 AB Hellevoetsluis
postmaster@grasweggebied.nl

Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied
Stichting Natuurlijk Grasweggebied

SNG zal de uitgaven voor de ontwikkeling en het kleinschalig onderhoud van het gebied grotendeels bekostigen uit giften van particulieren, bedrijven, instellingen en subsidies.

Wilt u ook een donatie doen aan de stichting?

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer:
NL 23 RABO 0131994727 ten name van Stichting Natuurlijk Grasweggebied te Hellevoetsluis.

SNG heeft een ANBI status en is fiscaal aftrekbaar in bepaalde gevallen.